Mimari Yapılar

Mimari Yapılar

Mimari Yapılar

İşverenin talepleri ve yapının konumlandırılacağı arsa ile ilgili detaylı bilgi sahibi olunduktan sonra arsanın boyutuna göre eskizler çizilir. Peşinden kesit ve görünüş çizimleri yapılır. Bu çizimler yapılırken çevresel faktörler göz ardı edilmez , çevrenin genel estetiği ve mimari özellikleri dikkate alınır. Projeler salt olarak teknik ve sayısal veriler şeklinde ele alınmamalıdır. Projeler oluşturulurken ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda hesaba katılır. Bu sayede kamusal ve endüstriyel alanlarda, konut bölgelerinde denge sağlanmış olur ya da var olan düzen korunur. Ayrıca oluşturulan denge sayesinde ortaya çıkabilecek sorunlar öngörülebilir hale gelir ve olası sorunlara hızla çözüm üretilir. Eskiz ve tasarım aşamasından sonra, perspektif ve teknik çizimler yapılır. 

Ayganlar Grup olarak bu güne kadar birçok mimari projeyi başarıyla tamamladık ve yenilerini tasarlamaya devam ediyoruz.